6 Şubat SYZ AI Research toplantısında makale sunumlarıyla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda;

📌Doğan Alpaslan arkadaşımız bize sunumun başında immün sistemimizden ve yapay zekanın tanımından bahsederek mitokondriyal dna miktarının covid erken teşhisinde kullanılması ile ilgili bir makale sundu. Makale sunumundan sonra bu verilerin yapay zeka ile işlenebilirliği ve yapılabilecek projelerle ilgili tartıştık.

📚Konuyu araştırmak isteyenler için kaynakça:
•https://www.nature.com/articles/s41577-019-0215-7
•https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6218307/
•https://www.nature.com/articles/s42255-021-00347-1
•https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33515713/
•https://insight.jci.org/articles/view/143299?utm_campaign=cover-page&utm_content=short_url&utm_medium=pdf&utm_source=content
•https://covid19.tubitak.gov.tr/sites/default/files/konferans-sunum/AhmetGul_Oturum2.pdf
•https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.75695&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
•https://www.youtube.com/watch?v=w-8MTXT_N6A
•https://bilimlab.wordpress.com/2016/08/16/mitofaji-mitophagy-hakkinda-bilgiler/
•https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
•https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk
•https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=spiral&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,4,2&seed=0.36180&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=60&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
•https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33515713/
•Cem Say  50 soruda yapay zeka
Bilim teknik Şubat 2021 sayı : 639

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir