299 kalp yetmezliği hastasına ait verilerin analizi sonucunda hastalara ait serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonu değerlerinden, […]