299 kalp yetmezliği hastasına ait verilerin analizi sonucunda hastalara ait serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonu değerlerinden, […]
Rubik Kübü Çözen Robot El Genel amaçlı robotların üretilebilmesi için değişen şartlara adaptasyon yeteneklerinin olmazsa olmaz […]