21 Şubat SYZ AI Research toplantısında makale sunumlarıyla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızı kaçıranlar veya toplantı konularımızı tekrar incelemek isteyenler için sunumları ve sunumda kullanılan kaynakları aşağıya ekledik, iyi okumalar.

📌Serhat Ceylan arkadaşımız bize Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi konularını ve tıptaki patolojilerini anlattı, çeşitli görüntüleme tekniklerinden bahsetti.

📚Sunumda yararlanılan kaynaklar;
•https://www.capahastanesi.com/ekokardiyografi
•https://youtu.be/1FFs0JvL2GY
•https://youtu.be/RevA8Y_y_Ug

📌Beyza Gül arkadaşımız bize elektrokardiyografinin derin öğrenme ile yorumunu anlatan makaleyi sundu.
Yapay zekanın bu alanda sağlayacağı avantajlardan bahsetti,kalpteki anatomik yapılar ve lokal özelliklerin tahmininin, kalp fonksiyonlarının tahmininin ve cinsiyet, yaş, boy, kütle gibi sistemik kardiyovasküler risk faktörlerinin tahmininin nasıl yapıldığını ve modelin doğruluk oranlarını anlattı.

📚Konuyla ilgili ileri okuma yapmak isteyenler için kaynakça:
•https://www.nature.com/articles/s41746-019-0216-8.pdf
•https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekokardiyografi#/media/Dosya:Apikal4D.gif
https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1
•https://statisticsbyjim.com/regression/interpret-r-squared-regression/
•http://www.yakuperata.com/perinatoloji/tr/hizmetlerimiz/detay/3/fetal-eko
•https://www.researchgate.net/figure/Four-different-ultrasound-views-of-the-heart-Clockwise-from-upper-left-apical-two_fig1_228740511
•https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement
•https://echonet.github.io/dynamic/
•https://www.washingtonhra.com/pacemakers-icds/pacemakers.php
•https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/left-ventricular-hypertrophy/symptoms-causes/syc-20374314
•https://en.my-ekg.com/hypertrophy-dilation/left-atrial-enlargement.html
•https://sefiks.com/2020/12/10/a-gentle-introduction-to-roc-curve-and-auc/
•https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network#:~:text=A%20convolutional%20neural%20network%20consists,activation%20function%20and%20final%20convolution.
•https://teknoloji.org/cnn-convolutional-neural-networks-nedir/#:~:text=CNN%20genellikle%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20i%C5%9Flemede%20kullan%C4%B1lan,bu%20algoritma%20farkl%C4%B1%20katmanlardan%20olu%C5%9Fmaktad%C4%B1r.
•https://www.youtube.com/watch?v=VKnoyiNxflk&t=1s

📌Yasin Durusoy arkadaşımız bize Colab ve Kaggle’ın kullanımını ve amacını anlattı, ECG verisinin niteliklerinden bahsetti ve derin öğrenmenin ECG verisini nasıl yorumladığını anlattı. Örnek bir ECG veri setini derin öğrenme ile işledi.

⬇️Veri setinin linki:
•https://www.kaggle.com/shayanfazeli/heartbeat

🔗Sunumda bahsedilen siteler;
•https://www.kaggle.com
•https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb#recent=true

Başta sunum yapan arkadaşlar olmak üzere toplantıya katılan herkese teşekkür ederiz

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir