Proje Adı:

Kolorektal Kanser Mikrosatellit İnstabilitesi Tahmini

Proje Kategorisi:

Dahili Bilimlerde Yapay Zeka Uygulamaları

Proje Özeti:

Mikrosatellit instabilitesi, gastrointestinal kanserli hastaların immünoterapiye yanıt düzeyini belirler. Ancak MSİ için gerekli olan ek genetik ve imminohistokimyasal testler klinik kullanımını zorlaştırır. Bu proje ile yaygın olarak kullanılan H&E boyalı histolojik kesitlerden direk olarak MSİ tahmini amaçlanmaktadır.

Proje İçeriği:

153.849 histolojik kesiti kullanarak mikrosatellit instabilitesi (MSİ) tahmini yapabilen yapay zeka modeli

Kullanılan Algoritma:

Convolutional Neural Networks (CNN) 

Transfer Learning

Sonuçlar:

Eğitim verisi üzerinde %96 başarı, test verisi üzerinde %94 (19233 veriden 18.082 doğru tahmin) başarı elde edilmiştir.

Eğitim:

Test:

Proje Dosyaları:

Model: /proje/msi_mss.h5

Algoritma: /proje/dosyalar/msi_mss.py

Veri: Kaggle


Proje Yazarları:

Yasin Durusoy

yasin@sagliktayapayzeka.org

Yusuf Çiçek

yusuf@sagliktayapayzeka.org


Kaynaklar

https://www.kaggle.com/linjustin/train-val-test-tcga-coad-msi-mss
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0462-y


Modeli İndir:

Dikkat! 

Yukarıda belirtilen model herhangi bir hastalığın teşhisini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmamıştır. Tanı, tedavi ve takip dahil olmak üzere; hiçbir tıbbi uygulama ve müdahale için herhangi bir şekilde kullanılamaz. Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü ve üyeleri, modelin vereceği doğru veya yanlış tahminlerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 

Modelin kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğu;


Modeli Kullanmak

#Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü Projeler ID:1
#mss_msi klasorü altında çalıştırınız. test klasoru içindeki resim klasoru altına tahmin etmek istediğiniz histolojik kesit resmini ekleyiniz

import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
model = tf.keras.models.load_model("msi_mss.h5")
PATH = os.getcwd
test_dir = os.path.join(PATH, 'test')
test_image_generator = ImageDataGenerator(rescale = 1./255)
test_data_gen = test_image_generator.flow_from_directory(batch_size =1, directory = test_dir,target_size (224,224),class_mode = None)

result = model.predict(test_data_gen, steps =1)
print("Tanı için kullanılamaz, araştırma amaçlı geliştirilmiştir.Hiçbir sorumluluk kabul edilmez.")
print("sagliktayapayzeka.org")

if result>0.5:
  print("Tahmin = MSS")
else:
  print("Tahmin = MSİ")

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir