Big data dijitalleşmiş dünyada her gün üretilen verilerin anlamlı ve işlenebilir halde depolanması olarak tanımlanabilir.