Poster PDF

TEKNOFEST Poster İndir

Takım

Takım iletişim bilgileri için aşağı kaydırınız

Kaynakça

Yararlanılan kaynaklar için aşağı kaydırınız

Danışman

Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel

Danışman

İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Hematoloji Bilim Dalı

Takım

Takımımızı 2021 yılı Ocak ayında, 2 İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olarak kurduk. Biz tıp öğrencileri olarak sağlık sistemindeki eksiklik ve aksaklıkları yakından gözlemleme fırsatına sahibiz. Bu fırsatımızı sağlık hizmetlerini hastalar için daha kolay ulaşılabilir ve doktorlar için daha kolay verilebilir hale getirmek üzere kullanmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zekanın sağlık alanında bize sunduğu avantajları öğrenmek ve kullanmak için çalışmaktayız. Aramıza yeni takım arkadaşları dahil ederek ekibimizi güçlendiriyoruz.

Rumeysa Çayır

Takım Kaptanı

İstanbul Tıp Fakültesi 4. Sınıf

Yasin Durusoy

Yazılım

İstanbul Tıp Fakültesi 6. Sınıf

Elif Çiftçi

Araştırma

İstanbul Tıp Fakültesi 3. Sınıf

Berru Karakaş

Bilgisayarlı Görme Araştırmacısı

İstanbul Teknik Üniversitesi

KAYNAKÇA


-Aslan, T. (2019). FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: HASTANE İŞLETMESİ UYGULAMASI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 149-163.

-CDC. (2019, March 12). Heavy menstrual bleeding. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/ncbddd/blooddisorders/women/menorrhagia.html           -Georgieff, M. K. (2008). The role of iron in neurodevelopment: fetal iron deficiency and the developing hippocampus. Biochemical Society Tra nsactions, 36(Pt 6), 1267–1271. doi:https://doi.org/10.1042/BST0361267

-InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Heavy periods: Overview. [Updated 2017 May 4]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279294/

-Kassebaum, N. J., & GBD 2013 Anemia Collaborators. (2016). The Global Burden of anemia. Hematology/Oncology Clinics of North America, 30(2), 247 – 308. doi: https://doi.org/10.1016/j.hoc.2015.11.002

-Kovačević, N., University of Defense, Military Aacademy, Belgrade, Stojiljković, A., Kovač, M., University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, & “Educons” University, Faculty for Project and Innovation Management, Belgrade. (2019). Application of the matrix approach in risk assessment. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 2(3), 55–64. https://doi.org/10.31181/oresta1903055k

-Lanier, J. B., Callahan, R. C. (2018). Anemia in older adults. American Family Physician, 98(7), 437–442. Park, J. J., &

-Lin, J. Y., & Fisher, D. E. (2007). Melanocyte biology and skin pigmentation. Nature, 445(7130), 843–850. https://doi.org/10.1038/nature05660

-Mannino, R. G., Myers, D. R., Tyburski, E. A., Caruso, C., Boudreaux, J., Leong, T., … Lam, W. A. (2018). Smartphone app for non-invasive detection of anemia using only patientsourced photos. Nature Communications, 9(1), 4924. doi: https://doi.org/10.1038/s41467-018-07262-2

-Mariakakis, A., Banks, M. A., Phillipi, L., Yu, L., Taylor, J., & Patel, S. N. (2017). BiliScreen: Smartphone-based scleral jaundice monitoring for liver and pancreatic disorders. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 1(2), 1–26. doi: http://dx.doi.org/10.1145/3090085

-(N.d.). Semanticscholar.Org. Retrieved June 10, 2022, from https://www.semanticscholar.org/paper/Detection-of-anemia-from-image-of-the-anterior-of-Tamir-Jahan/4cbe9f69f556dc0cb1e3bc0280b41dac19e16491

-(Suner, Crawford, McMurdy, & Jay, 2007; Park vd., 2020). Color Correction Using Root-Polynomial Regression | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore

-Thiyagarajan, D. K., Basit, H., & Jeanmonod, R. (2022). Physiology, Menstrual Cycle. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29763196/

-Türk Hematoloji Derneği. (2019). Akdeniz Anemisi̇ (Beta Talasemi̇) Taşıyıcılığı ve Hastalığı. Erişim Tarihi: 10.06.2021. https://www.thd.org.tr/thd_halk/?sayfa=akdeniz_anemisi

-Wang, E. J., Li, W., Junyi Zhu, Rana, R., & Patel, S. N. (2017). Noninvasive hemoglobin measurement using unmodified smartphone camera and white flash. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2017, 2333– 2336. doi: https://doi.org/10.1109/EMBC.2017.8037323

-Wallerstein, R. O., Jr. (1987). Laboratory evaluation of anemia. The Western Journal of Medicine, 146(4), 443–451

-World Health Organization. (2015). The Global Prevalence of Anaemia in 2011. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/177094/ 1/9789241564960_eng.pdf